Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok

Kort fortalt

Kidsa Kokstad er en Friluftsbarnehage i Bergen kommune, med 28 ansatte og 97 plasser fordelt på 7 avdelinger.


Skattkammeret

0-2 år

Tommeliten

0-2 år

Nøtteliten

0-2 år

Trollskogen

0-2 år

Hundremeterskogen

3-5 år

Alveskogen

3-5 år

Naturpiratene

5-6 år

Hvorfor velge Kidsa Kokstad?

Vi ønsker å vekke barnas interesse for naturen og inspirere dem til å utforske friluftslivet. Hos oss er leken selve grunnlaget for læring og naturen er vår arena.

Vi legger vekt på friluftsliv og natur, med mange utendørsaktiviteter. Vi tror at å være ute i naturen er sterkt knyttet til god helse, både fysisk og mentalt.

Vi har også et klart fokus på å ha positiv kontakt med hvert barn, og det er viktig for oss å vise at vi setter pris på tiden vi tilbringer sammen. Vi oppmuntrer til, og støtter positiv atferd, omsorg, deling og samarbeid, og vi er alltid åpne for at barna kan dele sine tanker og ideer med fellesskapet.

I tillegg til å være en naturlekeplass, har uteområdet vårt et variert og spennende utvalg av lekeapparater tilpasset ulike aldre og funksjonsnivå.  

Noe av det vi liker best

  • Friluftsbarnehage som legger vekt på friluftsliv og natur, med mange utendørsaktiviteter hele året.
  • Egen naturlekeplass - vi har et fantastisk uteområde med skog og kupert terreng som gir barnet ditt de beste mulighetene for motorisk trening og utvikling.
  • Erfarne ansatte
  • Tilbud om bleieavtale slik foreldre slipper å sørge for at barnet har nok bleier i barnehagen.
  • Tilbud om parkdressavtale
  • Vi er en fullkostbarnehage med egen fagutdannet kokk i 100% stilling

Friluftsbarnehage

Forskning viser at når barn leker, går på turer og er ute i naturen, styrker de sin egen identitet og følelse av tilhørighet. Dette hjelper også barna med å fokusere, være sosiale og utvikle både følelser og fantasi.


Naturen er ikke bare flott for lek og aktivitet, den hjelper også barna med å utvikle viktige motoriske ferdigheter.


Vi bruker naturen og friluftslivet aktivt sammen med barna, noe som gir dem verdifulle opplevelser og rom for mestring. Klatring i trær, stille refleksjon og tid med venner utendørs skaper uforglemmelige øyeblikk og sterke bånd til naturen og friluftslivet.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming